4.73 (94.55%) 44 votes

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỊP CẦU

Công ty cổ phần Nhịp Cầu là công ty tư nhân đầu tiên và duy nhất cung cấp các phương tiện truyền thông, báo chí và truyền hình từ trong nước phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Canada. Mở ra con đường kết nối kiều bào dễ dàng trở về nước.

Dịch Vụ Chuyên Môn

song tich

SONG TỊCH - VỀ QUÊ HƯƠNG SINH SỐNG, ĐẦU TƯ,                                                ĐỨNG TÊN TÀI SẢN, NGHỈ DƯỠNG

Leave a Comment