Nhập Quốc tịch Việt Nam theo hình thức song tịch

Hiện nay, rất nhiều Kiều bào có nguyện vọng về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ miễn thị thực (visa) 5 năm gây nhiều khó khăn trong việc cư trú và làm việc do thời hạn tạm trú cho phép tối đa 6 tháng. Bạn phải thực hiện thủ tục gia [...]

Thời hạn tạm trú ở Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hằng năm, lượng kiều bào về Việt Nam rất đông. Mỗi người mỗi mục đích khác nhau như: thăm thân, du lịch, công tác… mà sẽ có thời gian lưu trú tại Việt Nam khác nhau. Tuy nhiên, việc nắm rõ các quy định về thời hạn tạm trú ở Việt Nam đối với [...]

Việt kiều có phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hay không?

Trước đây, Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 có quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 [...]