Loading...
Giới thiệu 2017-07-19T10:54:07+00:00

law_6-compressor

Về chúng tôi

Công ty Cổ Phần Nhịp Cầu được thành lập với tâm huyết và mong muốn mang thông tin của Việt Nam đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, đồng thời làm một “Nhịp Cầu” cho dịch vụ và hàng hoá “Made-in-Vietnam” thâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Từ năm 2005, công ty Nhịp Cầu đã liên kết với công ty Global Triple-T, LLC nhằm khảo sát nhu cầu của người Việt tại Hoa Kỳ.
Các lĩnh vực họat động chính của công ty như sau:
– Dịch vụ tư vấn song tịch
– Dịch vụ hỗ trợ Regional Center

SỨ MỆNH

Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của Quý vị, Công ty Nhịp cầu ra để nhằm giúp Quý vị tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện các thủ tục song tịch và visa. Chúng tôi tâm niệm phục vụ Quý vị một cách tốt nhất với triết lý sau:

  • Tinh thần: Trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết.
  • Thực hiện: Phát kiến, phát huy, phát triển.
  • Kết quả: Quý vị lợi, chúng tôi lợi, đất nước lợi.