Nhập Quốc tịch Việt Nam theo hình thức song tịch

Hiện nay, rất nhiều Kiều bào có nguyện vọng về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ miễn thị thực (visa) 5 năm gây nhiều khó khăn trong việc cư trú và làm việc do thời hạn tạm trú cho phép tối đa 6 tháng. Bạn phải thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú hoặc phải xuất cảnh mỗi 6 tháng. Điều này hết sức bất tiện.

Hiện nay Pháp luật Việt Nam cho phép Việt Kiều nhập quốc tịch Việt Nam theo hình thức song tịch. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có được quốc tịch Việt Nam nhưng quốc tịch nước ngoài của bạn không bị mất.

Theo quy định này, nếu bạn là Việt kiều (hay người Việt Nam định cư tại nước ngoài) có nguyện vọng về Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc nghỉ dưỡng, bạn có thể thực hiện thủ tục hồi hương (Đăng ký thường trú tại Việt Nam) để có được song tịch.

Trường hợp nếu bạn có gốc Việt Nam và bạn chưa có Quốc tịch Việt Nam, bạn sẽ phải thực hiện việc xác nhận có Quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn đã bị mất quốc tịch Việt Nam, bạn phải thực hiện thủ tục Xin trở lại Quốc tịch Việt Nam. Các thủ tục này phải được thực hiện trước khi thực hiện thủ tục hồi hương.

Nếu Bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào về Quốc tịch, song tịch hay hồi hương, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

LIÊN HỆ – ĐẶT CÂU HỎI

2017-08-08T16:31:29+00:00