Quy trình làm hồ sơ định cư chương trình EB-5 2017-07-26T00:52:37+00:00

Quy trình làm hồ sơ định cư chương trình EB-5

Bước 1: Chọn lựa dự án

Ứng viên EB-5 tìm một dự án kinh doanh thích hợp với khoản đầu tư của họ. Các dự án kinh doanh EB-5 thường được thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các trung tâm Khu vực. Các cơ quan di trú nước ngoài thường giúp đỡ các nhà đầu tư EB-5 tìm kiếm dự án thích hợp nhất với nhu cầu của họ.

Bước 2: Vốn đầu tư cho dự án

Ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn. EB-5 có hai mức đầu tư: $1,000,000 (đầu tư trực tiếp) và $500,000 (đầu tư qua regional center).

Bước 3: Nộp đơn xin định cư theo diện đầu tư

Sau khi chứng minh được nguồn vốn đầu tư hợp lệ, nhà đầu tư sẽ cung cấp tất cả các giấy tờ và thông tin cá nhân của mình và các thành viên trong gia đình cho các luật sư để làm thủ tục nộp cho Sở Di Trú xin Visa (I-526 Immigration Petition by Alien Entrepreneur). Nhà đầu tư cần nôp đơn I-526 và các tài liệu liên quan nhằm chứng minh khả năng tài chính và khả nặng tạo ra 10 việc làm liên tục cho công dân Mỹ.

Bước 4: Phỏng vấn

Nếu hồ sơ được chấp thuận, Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ tiến hàng phỏng vấn với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư và cách thành viên trong gia đình cần khám sức khỏe tổng quát trước khi phỏng vấn

Bước 5: Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ cấp Visa Có Điều Kiện nếu nhà đầu tư và các thành viên đạt phỏng vấn. Nhà đầu tư và các thành viên gia đình có thể qua Mỹ trong vòng 180 ngày kể tử ngày cấp Visa.

Bước 6: Thường trú không điều kiện

Sau 02 năm định tại Mỹ, Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-829 xin hủy bỏ điều kiện thường trú. Khi đơn I-829 được chấp thuận, nhà đầu tư và các thành viên sẽ đước cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

Bước 7: Nộp đơn nhập quốc tịch Mỹ

Sau 05 năm sinh sống tại Mỹ, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch Mỹ.