CÓ NÊN VỀ VIỆT NAM LÀM VIỆC?

Để giúp bạn trả lời câu hỏi “có nên về Việt Nam làm việc không?”, bài viết này sẽ tổng hợp về tình hình hiện tại của thị trường lao động Việt Nam, xu hướng của nó và những chia sẻ của những người đã về Việt Nam làm việc thành công. Mục đích chính là giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường lao động Việt Nam, để bạn đối chiếu với khả năng của chính mình và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

1. Thực trạng về lao động tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhân sự quản lý cấp cao thiếu hụt trầm trọng.

Không chỉ ở mảng nhân sự cấp cao, nguồn lực lao động Việt Nam nói chung vẫn chưa bắt kịp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, trong tổng số hơn 53 triệu lao động trên 15 tuổi của Việt Nam, 81,4% không có chuyên môn kỹ thuật, chỉ có 9,66 triệu người đã qua đào tạo, chiếm 18,6%.

Đọc tiếp CÓ NÊN VỀ VIỆT NAM LÀM VIỆC?