Chia Sẻ: Người Việt Nam xuất cảnh định cư ở Mỹ nhưng sau đó muốn trở về làm ăn sinh sống ở Việt Nam có được không? Nếu được thì điều kiện thế nào?

Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, theo đó:
– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải làm thủ tục hồi hương nếu: Sử dụng hộ chiếu Việt nam (hộ chiếu vẫn còn giá trị) trở về nước sinh sống được đăng ký thường trú ngay tại Công an quận, huyện, thị xã và được cấp Sổ hộ khẩu như đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước, không phải làm thủ tục hồi hương.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải làm thủ tục hồi hương nếu: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị nhưng có Giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài cấp hoặc Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) trở về nước sinh sống thì vẫn làm thủ tục hồi hương theo Quyết định 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Trích TT-LT “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ”:

Đọc tiếp Chia Sẻ: Người Việt Nam xuất cảnh định cư ở Mỹ nhưng sau đó muốn trở về làm ăn sinh sống ở Việt Nam có được không? Nếu được thì điều kiện thế nào?

Chia Sẻ: Thắc Mắc Xung Quanh Vấn Đề Hồi Hương – Nhập Lại Quốc Tịch

Xin được hỏi:

 1. Sau khi đăng ký công dân xong, trước khi hồi hương tôi có được cấp hộ chiếu Việt Nam? Nếu có thì thủ tục ra sao?
 2. Nếu được cấp hộ chiếu Việt Nam thì tôi được xem như là có 2 quốc tịch theo luật song tịch mới được Quốc hội thông qua hồi năm ngoái hay không?
 3. Sau khi đăng ký công dân và hồi hương rồi, tôi còn được tự do dùng hộ chiếu Anh để quay lại Anh thăm con cháu hay không?
 4. Sau khi đã hồi hương về Việt Nam, tôi có bị bắt buộc phải sinh sống ở Việt Nam một khoảng thời  gian tối thiểu nào đó không? Nếu có thì bao lâu?
 5. Công dân Việt Nam có hộ chiếu Việt Nam nhưng chưa có giấy Chứng minh Nhân dân vì chưa hồi hương thường trú mà chỉ tạm trú khi về thăm quê hương thôi thì có được quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất như công dân Việt Nam thường trú trong nước hay không? Nếu được thì thời gian tạm trú tối thiểu là bao lâu?

Trả lời:

Đọc tiếp Chia Sẻ: Thắc Mắc Xung Quanh Vấn Đề Hồi Hương – Nhập Lại Quốc Tịch

Hướng dẫn chung về thủ tục xin lại Quốc tịch Việt Nam

I. Công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

 • Được thôi quốc tịch Việt Nam;
 • Bị tước quốc tịch Việt Nam;
 • Mất quốc tịch theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
 • Bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 • Quá hạn đang ký giữ quốc tịch mà không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
 • Con chưa thành niên mặc nhiên bị mất quốc tịch Việt Nam khi tìm thấy cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài, cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài, người giám hộ có quốc tịch nước ngoài hoặc khi khi cha, mẹ được thôi quốc tịch Việt Nam.

II. Điều kiện để trở lại quốc tịch Việt Nam:

 • Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật quốc tịch có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Đọc tiếp Hướng dẫn chung về thủ tục xin lại Quốc tịch Việt Nam