Tư Vấn Đăng Ký nhận Lại Quốc Tịch Việt Nam

Nhịp Cầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện đăng ký hồi hương/nhận lại quốc tịch Việt Nam và đăng ký Song Tịch, giúp các đối tượng người gốc Việt vừa giữ được quốc tịch hiện có, vừa được thụ hưởng nhiều quyền lợi của một công dân Việt Nam…

Đầu Tư Di Trú Mỹ - EB5

EB-5 là một chương trình di trú mỹ đặc biệt được ra đời dành riêng cho những nhà đầu tư người nước ngoài có mong muốn đạt được thẻ xanh của chính phủ Mỹ.

Trong khi những người nhập cư bình thường phải chờ đợi hàng năm trời để được cho phép di cư đến Mỹ và nhập tịch…