Công ty Nhịp Cầu được thành lập từ năm 2005, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, báo chí, tư vấn thủ tục và hoạt động.

Lấy sứ mệnh “trở thành cầu nối giữa Việt Nam và thế giới” làm kim chỉ nam, chúng

tôi luôn phát triển, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước.

Chúng tôi mong muốn tạo tiền đề tốt nhất cho các sản phẩm truyền thống Việt du nhập vào thị trường Mỹ, đồng thời kết nối, ​tạo điều kiện cho người gốc Việt gắn kết với cội nguồn.
Trải qua hơn 13 năm kinh nghiệm hoạt động, Nhịp Cầu đã thực hiện thành công nhiều thương vụ nhập khẩu ​độc quyền vào Việt Nam ​và đồng thời giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam ​quảng bá và thâm nhập sản phẩm của mình đến thị trường Mỹ.